Home » Avortament

L’avortament és la interrupció d’un embaràs. A l’Estat Espanyol es va aprovar una nova llei que regula l’avortament provocat el 4 de març del 2010. La legislació espanyola, Llei de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs, permet interrompre l’embaràs en les següents situacions:

  • Fins les 14 setmanes de gestació per lliure decisió dona.
  • Fins a les 22 setmanes de gestació per mlaformació fetal o risc de salut per la mare. Cal informe i indicació mèdica.
  • A partir de les 22 setmanes de gestació per malaltia incurable del fetus a través d’un Comitè Mèdic que es designa a cada Comunitat Autònoma.

L’avortament es practica en els hospitals públics o en centres privats degudament acreditats. Un cop presa la decisió, és important conèixer el procediment mèdic i tenir un bon suport psicològic durant tot el procés. Es disposa de professionals sanitaris que en tot moment assessoren i donen suport en tots els aspectes relacionats de forma totalment confidencial.

La nova legislació incorpora aquesta prestació a la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut garantint l’accés igualitari per a totes les dones. Cal recordar que aquestes competències estan transferides a les CCAA i per tant queda en mans dels Governs Autonòmics la seva aplicació.

ALTRES TEMES IMPORTANTS QUE S’INCLOUEN A LA LLEI:

  • MENORS: Amb la nova reforma que el PP va aprovar al setembre del 2015 JA NO ES Permet decidir a les dones de 16 i 17 anys. Sempre necessitaran l’autorització de tutors i tutores legals.
  • PERIODE DE REFLEXIÓ: 3 dies des de la decisió fins a la intervenció.
  • OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA: les persones professionals tenen dret a l’objecció sempre que es garanteixi l’accés i la qualitat assistencial de la prestació.
  • FORMACIÓ A PROFESSIONALS: incloure la salut sexual i reproductiva en els programes curriculars de les carreres relacionades amb la salut.

A Catalunya per accedir a un avortament a través del Sistema Nacional de Salut cal adreçar-se a les professionals d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva del vostre Centre d’Atenció Primària. Allí us informaran i orientaran dels passos a seguir. Existeixen dos mètodes per fer la interrupció d’embaràs: farmacològic i instrumental.

  • Farmacològic: el podreu sol·licitar a les professionals d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva fins a les 7 setmanes de gestació i elles us indicaran quin és el seu ús i en faran el seguiment.
  • Instrumental: les professionals d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva us derivaran als centres acreditats adients per fer la intervenció que varia segons les setmanes de gestació.

Més informació al Canal Salut de la Generalitat de Catalunya

Amb el fi d'oferir-te un millor servei, APFCIB utilitza cookies. Continuant navegant pel lloc, acceptes l'ús de les mateixes.OK