Home » Educació Sexual

Quan parlem d’educació afectiva i sexual hem de saber que estem parlant d’un dret fonamental de totes les persones. Els Drets Sexuals i el Drets Reproductius són part indissoluble dels Drets Humans i, un d’ells és el dret a la informació i a l’educació sexual i afectiva:

“Totes les persones, sense discriminació, tenen dret a l’educació i informació de manera general i a l’educació integral en sexualitat, així com a la informació necessària i útil per a exercir plenament la seva ciutadania i igualtat en els dominis privats, públics i polítics.

Totes les persones tindran accés a la informació relacionada amb la sexualitat, que podran obtenir a la seva comunitat, en el sistema escolar o dels proveïdors de serveis de salut, en llenguatge comprensible i que inclogui informació sobre els mitjans per garantir la salut sexual i reproductiva i quan el comportament sexual es convertirà en reproductiu.”

La UNESCO va aprovar a finals del 2009 les “Directrius Internacionals sobre l’Educació relativa a la Sexualitat”. Aquest informe va ser elaborat a partir de 87 investigacions sobre sexualitat fetes arreu del món, i pretén facilitar l’accés d’infants i joves als coneixements i competències que necessiten a la seva vida personal, social i sexual.

Aquestes Directrius es dirigeixen especialment a les autoritats i institucions educatives i de salut de cada país, incloses dins aquest grup les persones encarregades d’elaborar els plans d’estudis, la direcció d’escoles i instituts i el professorat en general. Per això, aquesta guia és un document de consulta pel professorat que treballa amb alumnes des dels 5 fins als 18 anys.

A part de les directrius generals, el document recull programes didàctics amb activitats d’aprenentatges adaptades a cada un dels 4 grups d’edat establerts (de 5 a 8 anys, de 9 a 12, de 12 a 15 i de 15 a 18). Cada programa defineix en què consisteix una educació sexual global mitjançant la presentació d’un conjunt mínim bàsic de temes i objectius, sempre adaptats al grup d’edat pertinent. Aquests conceptes claus i temes són:

  • Relacions personals: famílies, relacions d’amistat i d’amor, tolerància i respecte, matrimoni i paternitat o maternitat; compromisos a llarg termini.
  • Actituds i habilitats: valors, actituds i fonts dels aprenentatges sexuals; normes i influències sobre el comportament sexual; presa de decisions; comunicar, refusar i habilitats de negociació; trobar ajuda i suport.
  • Cultura, Societat i Drets Humans: sexualitat, cultura i Drets Humans; sexualitat i mitjans de comunicació; construcció social del gènere; violència de gènere inclosa la violació, l’explotació sexual i les practiques nocives.
  • Desenvolupament humà: anatomia i fisiologia sexual i reproductiva; reproducció; la pubertat; imatge corporal; privacitat i integritat corporal.
  • Comportament Sexual: sexe, sexualitat i el cicle de vida sexual; comportament i resposta sexual.
  • Salut Sexual i Reproductiva: prevenció de l’embaràs; comprensió, coneixement i reducció de risc d’Infeccions de Transmissió Sexual, inclòs VIH/sida; VIH i l’estigma de la sida, cura.

Douglas Kirby i Nanette Ecker, autors de les Directrius, demostren a l’estudi amb dades empíriques i opinions d’experts que una educació sexual de qualitat redueix proporcionalment els comportaments sexuals de risc. Per això, comenta Ecker, és important començar a treballar l’educació sexual i afectiva des de la infància i donar-li el mateix valor que qualsevol altra àrea de coneixement obligatòria per l’alumnat, com les matemàtiques o la llengua.

Més informació

Amb el fi d'oferir-te un millor servei, APFCIB utilitza cookies. Continuant navegant pel lloc, acceptes l'ús de les mateixes.OK