159307 Visites
Asociaci� de planificaci� familiar de catalunya i balears
logo logo logo logo

L'Associaci� de Planificaci� Familiar de Catalunya i Balears (APFCB) �s una entitat no governamental interdisciplin�ria d'�mbit auton�mic formada per persones interessades en la salut afectiva i sexual i la planificaci� familiar. Alhora, treballa d'una forma transversal la dimensi� de g�nere que aquesta tem�tica implica de forma molt important. Es va constituir a Barcelona l'any 1982, arran del sorgiment dels Centres de Planificaci� Familiar. Es proposa impulsar, fomentar i facilitar la sensibilitzaci�, la prevenci� i l'educaci� de la societat en l'�mbit de la salut sexual i reproductiva.

�s una de les entitats fundadores de la Federaci� de Planificaci� Familiar Estatal (FPFE), organisme que integra a totes les associacions que treballen a nivell estatal. Aix� mateix, participa a Federaci� de Planificaci� Familiar Internacional (IPPF) dedicada a la promoci� i defensa de la salut sexual i reproductiva, amb representaci� a diversos pa�sos d'arreu del m�n.

Des de l'APFCB volem impulsar una manera interdisciplin�ria d'entendre la planificaci� familiar i la salut sexual, creant espais i canals de trobada, intercanvi i reflexi� per a debatre i aprofundir en el tema que ens ocupa, des de diverses vessants. Aquest treball el plantegem en col.laboraci� i contacte permanent amb altres entitats, institucions i administracions oficials.

Les activitats de L'APFCB han canviat al llarg d'aquests m�s de vint anys, en funci� del context i necessitats de cada moment. Entre d'altres:

  • Centre Jove d'Anticoncepci� i Sexualitat
  • Prevenci� de la SIDA
  • Atenci� espec�fica a dones immigrants
  • Formaci� a professionals
  • Programa de mares i pares
  • Incid�ncia pol�tica
APFCIB ��C/ Pere Verg�s 1, pis 10 despt. 1� � 08020 Barcelona � Tel./fax: 933055322 � M�bil 663917170 Av�s Legal |  Contactar